Nouzový stav

Nouzový stav v ČR

 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav v zemi.

Platit začal od 14:00 12. 3. 2020 po dobu 30 dní.

Od pátku 13. 3. 2020 6:00 hodin se také plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Budou rovněž zavřena sportoviště.

Proto se ruší na tuto dobu organizování akcí ČSMG. Prosím sledujte další informace.