Závody Břeclav

Dne 9.10. se po dlouhé pauze konaly závody kombinovaného programu v Břeclavi s netradičním názvem Velikonoční perníček.
Ve II. kategorii, kde soutěžilo nejvíce závodnic, závodily naše nejmladší závodnice – Tereza Kolenovská se umístila na 12. místě a Barbora Hanáková na 21. místě. Ve IV. kategorii se na 4. místě umístila Julie Poláková, pro kterou byl tento závod v kombinovaném programu premiérou, a na 10. místě Eliška Chalabalová. V nejstarší kategorii Ženy se na 1. místě umístila Zuzana Ponížilová.
Děkujeme děvčatům za pěknou reprezentaci oddílu a těšíme se příští týden do Veselí.